De ce cinstim Sfintele Icoane?

Cinstirea Sfintelor Icoane este o practică fundamentală în Biserica Ortodoxă, cu o istorie bogată și o teologie profundă. Înțelegerea motivului pentru care le cinstim ne ajută să aprofundăm credința și să ne conectăm la tradiția Bisericii.

1. Temeiul biblic al cinstirii icoanelor:

 • Vechiul Testament: Exodul 25:18-22 descrie Dumnezeu poruncind lui Moise să creeze heruvimi din aur pe capacul chivotului legământului.
 • Noul Testament: Luca 1:26-28 descrie icoana Maicii Domnului cu Pruncul Iisus, venerată de Fecioara Elisabeta.
 • Faptele Apostolilor 19:11-12: Apostolul Pavel folosea batiste sau șorțuri care atinseseră trupul lui Pavel pentru vindecarea bolnavilor.

2. Doctrina Bisericii Ortodoxe:

 • Sinodul VII Ecumenic (787): A stabilit doctrina oficială a Bisericii cu privire la cinstirea icoanelor, respingând iconoclasmul.
 • Sfinții Părinți: Au scris numeroase texte teologice care explică importanța icoanelor și modul corect de a le cinsti.

3. Motivele cinstirii icoanelor:

 • Nu cinstim lemnul, ci persoana: Cinstirea icoanei se îndreaptă către persoana reprezentată, nu către materialul din care este făcută.
 • Icoana este o punte de legătură: Ne ajută să ne concentrăm rugăciunea și să ne conectăm cu sfinții și cu Dumnezeu.
 • Mărturie a credinței: Icoanele ne transmit învățătura de credință a Bisericii într-un mod vizual și accesibil.
 • Ajutor duhovnicesc: Icoanele ne pot inspira la o viață duhovnicească mai bună și ne pot oferi mângâiere în momente dificile.

4. Distincția dintre cinstire și închinare:

 • Cinstire: Respectul și venerația pe care le acordăm icoanelor.
 • Închinare: Adorația care se cuvine doar lui Dumnezeu.

5. Cinstirea icoanelor în practică:

 • Sărutul icoanelor: Un gest de evlavie și respect, nu de idolatrie.
 • Participarea la procesiuni cu icoane: Expresie publică a credinței și a venerației pentru sfinți.

6. Observații importante:

 • Evlavia nu se limitează la icoane: Cinstirea se îndreaptă către sfinții și către Dumnezeu, nu către icoane ca obiecte.
 • Importanța rugăciunii: Icoana este un instrument pentru rugăciune, nu un obiect magic.
 • Discernământ: Este important să evităm superstițiile și practicile greșite legate de icoane.

Cinstirea Sfintelor Icoane este o parte integrantă a credinței ortodoxe, bazată pe Scriptură, Tradiție și teologie. Icoanele ne ajută să ne rugăm, ne oferă mângâiere și inspirație, ne conectează cu sfinții și ne întăresc credința. Să le cinstim cu evlavie și discernământ, folosindu-le ca un instrument pentru a ne apropia de Dumnezeu și de sfinții Săi.

Comanda prin Telefon